Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
Ομιλίες

The Situation in Cyprus Concerning the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Intellectual Disabilities

O ρόλος οικογένειας και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση

Inclusion Europe

Helen Phtiaka - Department of Education, University of Cyprus