Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Στην Κύπρο έχουν θεσπιστεί οι πιο κάτω ειδικοί Νόμοι οι οποίοι συνηγορούν για τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες.

     

 Νόμος για τη Νοητική Υστέρηση