Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από κρατική χορηγία η οποία παραχωρείται μέσα από το Κεφ. 15.06, Άρθρο 04.088 (Τακτικές Δαπάνες). Σύμφωνα με τη διαδικασία ο εκάστοτε προϋπολογισμός υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η παρακολούθηση των προβλεπομένων δαπανών και οι πληρωμές για μισθούς και άλλες υποχρεώσεις της υπηρεσίας γίνονται μέσω του λογιστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) για το έτος 2014 ήταν €300.000, ενώ 2015 είναι €298.500. Ανάλυση του προϋπολογισμού της Επιτροπής φαίνεται στο εκάστοτε επεξηγηματικό Υπόμνημα του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους.