Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) γίνεται από μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό απαρτίζεται από 1 Προϊστάμενο (Κλ Α11+2),η θέση είναι κενή από τον Οκτώβριο του 2011,  2 Λειτουργούς (Κλ Α8-10-11) και 3 Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς (Κλ Α2-5-7). Το έκτακτο προσωπικό απαρτίζεται από 2 Λειτουργούς Έγκαιρης Παιδικής  Παρέμβασης αορίστου έκτακτης απασχόλησης και 1 Λειτουργό  καθορισμένης διάρκειας (Κλ Α5).  Στη θέση των δύο Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών υπηρετούν προσωρινά δύο υπάλληλοι αορίστου έκτακτης απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού και ως εκ τούτου η επιλογή υποψηφίων γίνεται από την ίδια την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) κατ’ αναλογία με τις πρόνοιες των νόμων που ισχύουν στην Δημόσια Υπηρεσία.

Τα ονόματα των μελών του προσωπικού είναι τα ακόλουθα:

Κενή θέση

- Προϊστάμενη Υπηρεσιών

Κος Νεόφυτος Κωνσταντινίδης

- Λειτουργός

Κα Μαρίνα Παγιάτσου

- Λειτουργός

Κα Στάλω Διομήδους

- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργό

Κα Μάρω Ριαλά

- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  αορίστου έκτακτης απασχόλησης

Κα Ρέα Κακουλλή

- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός αορίστου έκτακτης απασχόλησης

Κα Πόλυ Χατζησάββα

- Λειτουργός  Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης  αορίστου έκτακτης απασχόλησης
Λάρνακας/ Αμμοχώστου

Κα Ελένη Δημητρίου

- Λειτουργός  Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης αορίστου έκτακτης απασχόλησης
Λευκωσίας

Σε διαδικασία πλήρωσης της θέσης

- Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής  Παρέμβασης
Λεμεσού /Πάφου