06-05-2020

Επαναλειτουργία ΕΠΑΝΑ

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, τα γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, είναι ανοιχτά προς το κοινό αλλά με ραντεβού.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνα: 22871333, 22871327
Φαξ: 22429544
Email: cpmental@cytanet.com.cy