30-12-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το έτος 2019

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ), η οποία λειτουργεί βάσει των Νόμων Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία του 1989 και 2018, με την ολοκλήρωση του έτους 2019, αναφέρει πιο κάτω σύντομο απολογισμό των κυριοτέρων δράσεων της:

- Η ΕΠΑΝΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ημερομηνία ίδρυσής της, διοργάνωσε, «Επετειακή Μουσικοχορευτική Βραδιά» στις 25/10/2019 στο Αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, η οποία διεκπεραιώθηκε με επιτυχία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Μουσικό Σχήμα «ΧΑΡΙΣΜΑ» και ο «Πολιτιστικός Όμιλος Δεσμός – Σπίτι του Μάριου» όπως επίσης και το Χορευτικό Σχήμα του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου (ΙΣΧΙ). Πρωταγωνιστές ήταν τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία που, μέσω εκπροσώπων της Ομάδας Αυτοσυνηγορίας του ΙΣΧΙ, έδωσαν το μήνυμα τους για τη συμπερίληψή τους στις αποφάσεις που τους αφορούν.

- Τα μέλη και το προσωπικό της ΕΠΑΝΑ συμμετείχαν μαζί με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) στην Ομάδα Εργασίας, η οποία είχε συσταθεί από το 2018 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), για προώθηση της επεξεργασίας νέου νομοσχεδίου που να διασφαλίζει την άσκηση της Δικαιοπρακτικής Ικανότητας από τα  άτομα με αναπηρίες.

- Οι λειτουργοί της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης (ΣΥΕΠΠ) διοργάνωσαν ομάδες στήριξης γονιών στη Λευκωσία και τη Λάρνακα, οι οποίες αγκαλιάστηκαν θετικά από τους γονείς με ξεκάθαρο αίτημα την  τακτική λειτουργία τέτοιων ομάδων.

- Κατά το έτος 2019, οι Λειτουργοί της ΕΠΑΝΑ/ΣΥΕΠΠ διοργάνωσαν σειρά από διαλέξεις με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών για τη ΣΥΕΠΠ, για την άσκηση του θεσμού της αυτοσυνηγορίας και για την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011).

- Η Επιτροπή διοργάνωσε 2 ημερίδες τον Απρίλιο 2019 που απευθύνονταν σε επαγγελματίες δομών/κέντρων ημέρας των Επαρχιών Λεμεσού/Πάφου και Λάρνακας/Παραλιμνίου με  θέμα: «Επιμόρφωση Επαγγελματιών για Θέματα Σεξουαλικής Αγωγής Ατόμων με Νοητική Αναπηρία», σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού και Ειδικό Κλινικό Ψυχολόγο.

- Τον Ιούνιο 2019 η Επιτροπή είχε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την εξαίρεση των ατόμων με νοητική αναπηρία από την υποχρέωση καταβολής  συμπληρωμής για τις υπηρεσίες φροντίδας στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.

- Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επισκέψεις σε ειδικούς επαγγελματίες και δομές, θεραπευτικά κέντρα και υπηρεσίες από τους Λειτουργούς, ενημερώνοντας για τη σημασία της έγκαιρης παιδικής παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και νοητική αναπηρία και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε θέματα προγραμμάτων και σχεδίων που είναι σε ισχύ από το κράτος ή άλλους φορείς. Κατά τις επισκέψεις αυτές καταγράφηκαν οι προβληματισμοί των επαγγελματιών αλλά και οι ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία.

- Όσον αφορά το τεχνολογικό σκέλος, η ΕΠΑΝΑ προέβη στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας της και στη συμπερίληψη διαθέσιμου υλικού πληροφόρησης σε μορφή easy-to-read, το οποίο απευθύνεται στα άτομα με νοητική αναπηρία.

Η πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής εύχονται καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος. Δηλώνουν επίσης, ότι είναι στη διάθεση των ατόμων με νοητική αναπηρία, των γονιών και των επαγγελματιών για παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης και στήριξης ώστε να διασφαλίζονται και να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.

Ιστοσελίδα www.cpmental.com.cy, email: cpmental@cytanet.com.cy
Tηλ. 22 831333, Φαξ  22 429544

23/12/2019