Μέλη Επιτροπής

Κατάλογος Μελών Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (1/10/2017 – 30/9/2021)

Ονοματεπώνυμο /Email Διεύθυνση Τηλέφωνο
Κα Σαββούλα Παπαμιλτιάδου
(Πρόεδρος)
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Αγίου Ιλαρίωνος 66
1026 Λευκωσία
22804607
Κος Ηλίας Μαλλής
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Υπουργείο Οικονομικών
1439 Λευκωσία
22601204
Κα Άντρη Νεοκλέους Κοντού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
22800926
Δρ Ειρήνη Γεωργίου Υπουργείο Υγείας
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
1452 Λευκωσία
22402107
Κα Ελίζα Γεωργιάδου Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Τ.Θ.12833, Τ.Τ. 2253 Λατσιά
22815105
Κος Σωτήρης Ξιούρος
ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ, Τ.θ.23359, 1682 Λευκωσία 22311685
Κος Μιχάλης Λουκά
ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ, Τ.θ.23359, 1682 Λευκωσία 22311685
Κος Κωνσταντίνος Εφραίμ ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ, Τ.θ.23359, 1682 Λευκωσία 22311685
Κος Κυριάκος Στεφάνου
ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ, Τ.θ.23359, 1682 Λευκωσία 22311685
Κος Άλκης Σταυρινού ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ, Τ.θ.23359, 1682 Λευκωσία 22311685