12-02-2020

Ανακοίνωση έναρξης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές


30-12-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το έτος 2019


09-12-2019

Ανακοίνωση Έναρξης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές


18-11-2019

Επετειακή Μουσικοχορευτική Βραδιά - 30χρονα Επιτροπής


24-10-2019

30 χρόνια ΕΠΑΝΑ


07-10-2019

Επετειακή Μουσικοχορευτική βραδιά


07-10-2019

Ανακοίνωση έναρξης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές


19-09-2019

Ανακοίνωση έναρξης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης και Στήριξης για Γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές


19-09-2019

Προκήρυξη Κενής Θέσης Λειτουργού στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία


26-06-2019

Ενημέρωση για τα ωφελήματα των ατόμων με νοητική αναπηρία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)